Lưu trữ Sản phẩm - Dây Rút Đại Việt Phát

DÂY RÚT NHỰA – DÂY THÍT NHỰA .

Showing 1–12 of 18 results

 • Chất liệu: Nhựa PA66
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Thương hiệu: Đại Việt Phát

Dây rút nhựa

Dây Rút Nhựa 3X100mm

 • Chất Liệu: Nhựa PA66
 • Màu Sắc: Theo Yêu Cầu
 • Thương Hiệu: Đại Việt Phát
 • Chất liệu: Nhựa PA66
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Thương hiệu: Đại Việt Phát

Dây rút nhựa

Dây Rút Nhựa 4X200mm

 • Chất Liệu: Nhựa PA 66
 • Màu Sắc: Theo Yêu Cầu
 • Thương Hiệu: Đại Việt Phát

Dây rút nhựa

DÂY RÚT NHỰA 5x200mm

 • Chất liệu: Nhựa PA66
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Thương hiệu: Đại Việt Phát

Dây rút nhựa

DÂY RÚT NHỰA 5x250mm

 • Chất liệu: PA66
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Thương hiệu: Đại Việt Phát

Dây rút nhựa

DÂY RÚT NHỰA 5x300mm

 • Chất liệu: PA66
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Thương hiệu: Đại Việt Phát
 • Chất liệu: Nhựa PA66
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Thương hiệu: Đại Việt Phát

Dây rút nhựa

DÂY RÚT NHỰA 8x350mm

 • Chất liệu: PA66
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Thương hiệu: Đại Việt Phát

Dây rút nhựa

DÂY RÚT NHỰA 10x500mm

 • Chất liệu: PA66
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Thương hiệu: Đại Việt Phát
 • Chất liệu: Nhựa PA66
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Thương hiệu: Đại Việt Phát
 • Chất liệu: Nhựa PP
 • Màu sắc: Theo yêu cầu
 • Thương hiệu: Đại Việt Phát
Contact Me on Zalo
0946.147.163